Aktywnie dla edukacji muzycznej

Fundacja Muzyka i pasja istnieje, aby wpierać rozwój idei muzykowania w Polsce. Bezpośrednio wiąże się z tym temat zmian w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, które są konieczne, aby nasze społeczeństwo nie stało się analfabetami muzycznymi.

Dlatego chętnie włączamy się zarówno w ogólnopolskie jak i lokalne inicjatywy, których celem jest wprowadzenie zmian w sferze edukacji muzycznej.
W najbliższym czasie będziemy obecni na Konferencji poświęconej nauczaniu muzyki w klasach 1-3 szkoły podstawowej zorganizowanej przez Akademię Muzyczną w Poznaniu dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
Dołączymy również do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej podczas Konwencji Założycielskiej, która będzie miała miejsce 14 marca w Warszawie. Stowarzyszenie utworzone jesienią zeszłego roku w Warszawie z inicjatywy między innymi Fundacji Muzyka jest dla wszystkich mamy nadzieję będzie miało znaczący wpływ na wypracowanie i wprowadzenie koniecznych zmian, aby społeczeństwo polskie wróciło do muzykowania i aby muzyka stała się środkiem do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a jej profesjonalne nauczanie nie było zarezerwowane wyłącznie dla szkół muzycznych.