O Fundacji

Fundacja to ludzie, którzy wspierają rozwój talentów muzycznych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Fundacja to działania, których celem jest rozwój muzycznych pasji niezależnie od wieku.

Fundacja to ludzie, którym zależy abyście grali na instrumentach i śpiewali, bo to sprzyja indywidualnemu rozwojowi, daje ogromną radość i pomaga żyć.

Cel Fundacji:
działalność oświatowa i kulturalna w obszarze:
– upowszechniania muzyki i gry na instrumentach muzycznych,
– szeroko pojętej edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży, także zagrożonym wykluczeniem społecznym i demoralizacją,
– wspieranie aktywności muzycznej dorosłych i osób starszych
– umożliwienie realizacji muzycznych pasji niezależnie od wieku.

Chcesz poznać wszystkie zasady naszej działalności – zajrzyj do naszego Statutu Fundacji Muzyka i pasja

Ludzie w Fundacji:
Prezes Zarządu: Rafał Bielawski
Członek Zarządu: Krzysztof Jaskólski
Rada Fundacji: Magda Szulta i Adam Cygan

 

Dodaj komentarz