Pozwolić dzieciom uczyć się muzyki

O dobre praktyki w nauczaniu muzyki, w wychowaniu muzycznym zabiega spore grono pedagogów i muzyków w Polsce. Od soboty mają oni swoją organizację. Na spotkaniu założycielskim Polskiego Stowarzyszenia Edukacji i Animacji Muzycznej pojawiło się ponad 100 osób. Byli wśród nich nauczyciele muzyki, rytmiki, instrumentu, animatorzy muzyczni oraz osoby żywo zainteresowane zmianami w edukacji muzycznej i szerokim dostępie do niej dla wszystkich dzieci, o co postuluje się od dawna w Ministerstwie Kultury.

PSEiAM ma na celu integrację środowiska muzycznego w Polsce. Chce zwiększyć przepływ informacji między osobami zajmującymi się różnymi formami edukacji czy wychowania muzycznego. Kontakt w środowisku ogólnopolskim, ale i regionalnym, wymiana wiedzy i doświadczenia, wzajemne wsparcie – to kierunek, w jakim podążać będą członkowie Stowarzyszenia. W ten sposób łatwiej będzie działać na rzecz zmiany podejścia do edukacji muzycznej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałać zanikaniu muzykowania w Polsce.

Dawno już nie spotkałam w jednym miejscu tylu aktywnych osób, które otwarte są na zmiany, na nowe rozwiązania, metody, które pomogą w codziennej pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole czy na zajęciach pozaszkolnych. Nauczyciele i animatorzy, którzy w sobotę zasiedli w sali konferencyjnej Instytutu Fryderyka Chopina w Warszawie są praktykami, wiedzą do czego chcą dążyć. W ramach Stowarzyszenia utworzyło się bowiem 5 sekcji, które skupiać będą nauczycieli w szkołach muzycznych, nauczycieli muzyki, animatorów muzycznych i nauczycieli w edukacji nieformalnej, biznes oraz naukowców. W sekcjach praca będzie toczyć się w określonym kierunku ważnym ze względu na daną grupę zawodów muzycznych. Minimum formalności i postawienie na praktyczne rozwiązywanie problemów oraz realizację konkretnych pomysłów w ramach danej sekcji, pozwala dobrze myśleć o przyszłości edukacji muzycznej w Polsce. Dodatkowo wszystkich na pewno motywuje aktywna i twórcza postawa wszystkich członków Zarządu Stowarzyszenia. Ich energia do działania przekłada się na całą tworzącą się organizację. Chcemy brać w tym udział.

Nasza Fundacja przystępuje do Stowarzyszenia jako członek wspierający.